Eerst is het belangrijk om te weten wat een jaarrekening is. Een jaarrekening is een (verplicht) jaarlijks financieel verslag dat bestaat uit een balans en resultatenrekening met eventuele toelichting. Voor de opstelling van een jaarrekening zijn regels aan gebonden en dienen dus conform de wet-en regelgeving verwerkt te worden. Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf zijn er verschillende wet- en regelgevingen waaraan u moet voldoen. Deze kunnen van de International Accounting Standards zijn of de Raad voor de Jaarverslaggeving . Voor de meeste bedrijven in Nederlands is de Raad voor de Jaarverslaggeving voldoende om een jaarrekening op te stellen. Bij het opstellen van een jaarrekening komt veel meer bij kijken dan alleen het opstellen van een balans en resultatenrekening. Vooraf moet er bijvoorbeeld een keuze gemaakt worden om welke grondslagen en schattingsmethoden te gebruiken. Nadat een ‘normale’(commerciele) jaarrekening is opgesteld, dient een fiscale jaarrekening opgesteld te worden. Deze dient op basis van de fiscale grondslagen gemaakt te worden. In de meeste gevallen verschillen deze van de grondslagen die toegepast worden bij de commerciele jaarrekening. Hierdoor verschillen ook enkele bedragen van de balans en resultatenrekening van de fiscale jaarrekening, ten opzichte van de bedragen van de commerciele jaarrekening. De reden dat de belastingdienst een fiscale jaarrekening verplicht, is om tot het belastbaar bedrag te komen, waarna de hoogte van de belasting berekend kan worden. Het belastbaar bedrag kan niet uit de commerciele jaarrekening vandaan gehaald woren omdat hier vaak waarderingsgrondslagen toegepast worden die fiscaal gezien zeer voordelig uitpakken voor de onderneming. Omdat dit niet altijd zo gedaan kan worden en eenvoudig gemaakt kan worden, kunt het opstellen van uw jaarrekening over laten aan AVESTA Tax & Finance. Wij zorgen ervoor dat al uw gegevens correct en op een voordelige manier verwerkt worden in de jaarrekening. Tevens deponeren wij gelijk uw voltooide jaarrekening bij de Kamer van Koophandel zodat u helemaal niks zelf hoeft te doen.