NIWO accountantsverklaring nodig?

Met ruime kennis en expertise binnen de transportbranche helpen we ú graag en snel verder met het aanvragen van een NIWO-vergunning, afgeven van een WAS-verklaring (ZMP-toeslag) of het behalen van een Paychecked certificering.

Arian Hosseini

Lid van de Nederlandse orde van administratie en belastingdeskundigen

Binnen 24 uur

v.a. 270,- euro

Landelijk actief

Ruim 3000 transportbedrijven gingen u voor

Waarom?

Kies voor kwaliteit en de expertise van AVESTA. Als gecertificeerd lid van NOAB en met jaren ervaring binnen de transportbranche, zijn wij beëdigd tot het afgeven van een balansverklaring voor het aanvragen van (NIWO) eurovergunning. 

Voor het beoordelen en afgeven van een accountantsverklaring hanteren we de onderstaande tarieven.

Onze werkwijze is simpel en snel, u mailt ons het onderstaande gegevens en we zullen uw aanvraag binnen twee werkdagen beoordelen. Uw gegevens en documenten worden uiteraard strikt en veilig gedocumenteerd.

Directie AVESTA, de transportbranche kent voor ons kantoor geen geheimen!

 

NIWO-Starters (bijna geen activiteiten verricht)

NIWO-Bestaande ondernemingen

Stappenplan aanvragen nieuwe Eurovergunning

Onder 1. staat het aanvraagformulier met de bijbehorende toelichting, waarin u nog eens kunt nalezen aan welke voorwaarden u moet voldoen en welk aanvraagformulier VOG u nodig heeft. In enkele gevallen dient u ook een verklaring inbreng vakbekwaamheid in te vullen. Het onderzoeksprotocol risicodragend vermogen is bedoeld voor de bevoegde accountant / deskundige die zijn aangesloten bij NOAB, RB of NBA. AVESTA Tax & Finance B.V. is een erkend lid van de NOAB en mag een balansverklaring afgeven.

Voorwaarden voor het aanvragen van NIWO-vergunning

U komt in aanmerking voor verlenging als uw huidige Eurovergunning nog geldig is. De NIWO beoordeelt of u nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Reële vestiging

De transportonderneming moet kunnen beschikken over een reële vestiging in Nederland. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een werkelijke en duurzame vestiging. Het bedrijf moet over minimaal één voertuig beschikken en voldoet daarmee aan een van de vereisen voor het aanvragen een NIWO-vergunning.

Kredietwaardigheid

U bent kredietwaardig als u beschikt over een bedrijfskapitaal van € 9000,- voor het eerste voertuig en € 5000,- voor ieder volgend voertuig. Dus stel u heeft drie voertuigen dan is het: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend vermogen. De kredietwaardigheid kunt u aantonen met een jaarrekening (balansgegevens) eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en daarbij een verklaring van AVESTA Tax & Finance B.V..

Als een aanvraag vóór 1 oktober wordt ingediend, dan accepteert de NIWO de jaarrekening over maximaal twee jaar voorafgaand aan het lopende jaar. Als een aanvraag ná 1 oktober wordt ingediend, dan wordt alleen de jaarrekening over het daaraan voorafgaande jaar geaccepteerd.

Bij de beslissing op uw aanvraag stelt de NIWO vast of uw bedrijf wordt aangemerkt als zogeheten risicobedrijf. Hiervan is sprake als uw eigen vermogen is aangevuld met een achtergestelde lening, overwaarde van eigenwoning of als de solvabiliteitsratio (eigen vermogen t.o.v. totale vermogen) lager is dan 20%. De NIWO toetst deze bedrijven jaarlijks op kredietwaardigheid. Een risicobedrijf moet dit aan de hand van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling of een belastingaangifte aantonen. Ook hiervoor kunt u terecht bij AVESTA Tax & Finance B.V..

Vakbekwaamheid

Betrouwbaarheid

U toont dit aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor NP en/of RP. Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft deze verklaringen af. De VOG mag maximaal twee maanden oud zijn, ten tijde van het indienen van de aanvraag bij de NIWO.

 • Als de rechtsvorm van uw onderneming een B.V., V.o.f. of maatschap is, dan vraagt u de VOG RP schriftelijk aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid met het formulier VOG RP (rechtspersonen).
 • Als de rechtsvorm een eenmanszaak is, dan vraagt u de VOG NP aan via uw gemeente met het formulier VOG NP (natuurlijke personen). Dit kan ook digitaal.
 • En alleen als er een vervoersmanager is aangetrokken (zie vakbekwaamheid), dan moet voor deze persoon apart een VOG NP aangevraagd worden via de gemeente met het formulier VOG NP (natuurlijke personen). Dit kan ook digitaal.
 • Per 1 mei 2016 worden bij de toetsing door het ministerie van Justitie en Veiligheid niet langer die bestuurders meegenomen die woonachtig zijn in het buitenland en/of niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit. In die gevallen dient er een aparte VOG NP te worden overgelegd. Deze VOG NP wordt aangevraagd in het land waar men woonachtig is cq land van herkomst. Wij helpen u graag verder met kredietwaardigheidscheck/ accountantsverklaring voor het aanvragen van een NIWO-vergunning.

Wet Bibob

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

De onderneming moet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven staan. De NIWO haalt deze gegevens zelf uit het Handelsregister, een KvK-uittreksel is niet meer nodig.

Denk eraan dat de activiteiten correct aansluiten op de transportbranche en dat u een geldige accountantsverklaring kunt aantonen.

NIWO-Eurovergunning

 • Behandeling aanvraag Eurovergunning € 235,00

Vergunningsbewijzen

 • Afgifte Eurovergunningsbewijs
  € 25,00
 • Jaarlijks heffing per (Euro)vergunningsbewijs (per halfjaar € 11,85)
  € 23,70

Voor de heffing ontvangt u 2 x per jaar een factuur. U wordt aangeslagen voor het aantal (Euro-)vergunningsbewijzen dat op peildatum bij u in bezit is. De peildata zijn 1 januari en 1 juli.

Deze tarieven gelden per 1 januari 2019. De NIWO brengt sinds 1 januari 2017 geen btw meer in rekening, omdat de NIWO dan een publiekrechtelijk zbo is geworden. Neem contact op voor een balansverklaring. Zie www.niwo.nl voor het meest actuele data.

Verlenging Euro-NIWO-vergunning

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen op het NIWO-ondernemersloket. U logt in met eHerkenning. Dit is uw digitale identificatie, als gemachtigde namens de onderneming. Daarna vult u een webformulier in en uploadt u de benodigde bewijsstukken.
U kunt uw aanvraag digitaal indienen op het NIWO-ondernemersloket. U logt in met eHerkenning. Dit is uw digitale identificatie, als gemachtigde namens de onderneming. Daarna vult u het webformulier in en uploadt u de benodigde bewijsstukken.
Een complete aanvraag voor verlenging van de Eurovergunning bestaat uit:

NOAB
niwo-logo
pay-checked-logo

Betaling

Als u uw aanvraag digitaal via het ondernemersloket indient, kunt u kiezen: direct betalen met Ideal of later via een bankoverschrijving. De factuur ontvangt u enkele minuten nadat u op Indienen heeft geklikt. Als u de aanvraag op papier indient, dan ontvangt u binnen twee werkdagen per e-mail een factuur voor de behandelingskosten van uw aanvraag. Zodra het factuurbedrag op de rekening van de NIWO staat bijgeschreven, gaat de NIWO uw aanvraag behandelen.

Behandeltermijn

De NIWO neemt binnen 8 weken een beslissing. Dit is de wettelijke termijn. Deze termijn begint zodra de u de behandelkosten heeft betaald en de NIWO alle gegevens voor de beoordeling van uw aanvraag heeft ontvangen. Als er stukken ontbreken, dan wordt de behandeltermijn opgeschort, totdat de stukken zijn ontvangen.

Beslissing

Per post ontvangt u de beslissing op uw aanvraag, de beschikking. Als uw verlengingsaanvraag is toegewezen, ontvangt gelijktijdig met de beschikking de nieuwe Eurovergunning (‘origineel’) en de bijbehorende Eurovergunningsbewijzen (‘kopie’) voor op uw voertuigen.

Tarieven NIWO

Verlenging Eurovergunning

 • Behandeling aanvraag verlenging Eurovergunning € 120,00
 • Afgifte Eurovergunningbewijs (max. 5 jaar geldig) € 25,00
 • Afgifte overbruggingsbewijs (max. 6 maanden geldig) € 25,00

Deze tarieven gelden per 1 januari 2019. De NIWO brengt sinds 1 januari 2017 geen btw meer in rekening, omdat de NIWO dan een publiekrechtelijk zbo is geworden.

Verlenging Eurovergunning

Een Eurovergunning is vijf jaar geldig. Ongeveer een half jaar voordat uw Eurovergunning afloopt, stuurt de NIWO een e-mail om u eraan te herinneren dat u een aanvraag voor verlenging van uw Eurovergunning moet indienen.

Als vastgesteld is dat u nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet wordt uw aanvraag toegewezen. Uw Eurovergunning wordt dan verlengd met een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de einddatum van uw huidige geldige vergunning.

Toetsing ‘risicobedrijven’