Loonadministratie | Volledig en zorgvuldig.

All-in prijs v.a. €10,- euro per strook!

Betrouwbaar

tevreden klanten

Ervaren

jaren ervaring

Daar kunt u op rekenen

U hebt een bouwbedrijf met één werknemer of een zorg onderneming met vijftig werknemers, bij AVESTA kunt u rekenen op een deskundige verwerking van de loonadministratie met een heldere prijsstelling zodat u niet voor verassingen komt te staan. Zo kunt u zich bezighouden met uw kernactiviteiten en geen zorgen hoeven te maken over de loonadministratie.

All-in prijs v.a. €10,- euro per strook!

 • Géén opstartkosten of kosten voor nieuwe werknemers;
 • Géén kosten voor (oproep)krachten zonder strook;
 • Inclusief loonaangifte, jaaropgave, journaalposten, enz;
 • We stellen uw loonstroken op 4 vaste dagen per maand op en mailen u deze samen met de loonaangfite toe;
 • Geen opzegtermijn.

Wij kunnen uw medewerkers ook kosteloos voorzien van login gegevens zodat zij zelf maandelijks de loonstroken kunnen uitdraaien. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie en de intakeformulieren. Binnen enkele dagen hebben wij uw salarisadministratie operationeel ongeacht sector en CAO.

Voor grotere administraties kunnen er contracten worden gesloten met een nog lagere prijsstelling per loonstrook. Dit kan al v.a. 20 werknemers. Er zijn aanvullende werkzaamheden die gewenst kunnen zijn en buiten de bovenstaande dienstverlening vallen. Hierbij moet gedacht worden aan proforma berekeningen, opstellen van bezwaarschriften, de communicatie met pensioenfondsen en fiscale of CAO vraagstukken die moeten worden uitgezocht. Dergelijke zaken gebeuren altijd in overleg.

Maak vandaag nog een vrijblijvend afspraak en ontlast uw zelf van de fiscale wetgeving. Want u moet ondernemen en de rest doen wij.

De Loonadministratie 

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u een loonadministratie bijhouden. Hierdoor heeft de belastingdienst inzicht in de gegevens van de loonbetalingen en uw werknemers.

Wat houdt een loonadministratie IN?

Voor de loonadministratie maakt u gebruik van verschillende formulieren en berekeningen. De 3 belangrijkste formulieren die u nodig heeft voor de loonadministratie zijn:

 • De loonstaat
 • De loonstrook
 • De jaaropgave

Deze formulieren zijn van belang om de loon en verschuldigde bedragen te berekenen. Bij de loonadministratie komt meer kijken dan alleen de loon van de werknemers. Onder de loonadministratie vallen ook verminderingsbeschikkingen, loonbelastingverklaringen en door werknemers afgegeven abonnementen en kaartjes als de werknemers een onkostenvergoeding krijgen voor het reizen per openbaar vervoer. Ook beloningen zoals afdrachtverminderingen, eindheffingen en verstrekkingen, onkostenvergoedingen en onkosten voor de carpool- of vrij-vervoerregeling. Deze documenten moeten allemaal geadministrateerd zijn, waardoor het overzicht uit de computer direct helder is. De loonadministratie moet in principe 7 jaar bewaard worden.

Loonstaat 

De loonstaat is een overzicht voor de werkgever van de werknemers. Voor elke werknemer is er een loonstaat. De volgende dingen moet u vermelden in een loonstaat:

 • Loon in geld
 • Loon in natura
 • De fooien
 • Reiskostenvergoedingen
 • De verschuldigde Loonbelasting
 • De premies verzekeringen
 • Basisgegevens medewerker
 • Sofi-nummer medewerker

U hoeft niet voor elke werknemer een loonstaat te maken. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Laat u tijdig hierover informeren.

Loonstrook 

De loonstrook is een overzicht waarin het loon van de werknemer is opgesplits in diverse loonvormen. De volgende dingen moet u vermelden op een loonstrook:

 • De gewerkte of overeengekomen uren
 • De periode
 • Brutoloon in geld
 • De samenstelling van het loon
 • Het minimumloon, ookal verdiend de werknemer boven dit minimumloon
 • Onkostenvergoedingen
 • Vakantierechten
 • Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioenpremies
 • Basisgegevens medewerker
 • Gegevens van de werkgever

U hoeft niet bij elke betaling een loonstrook af te geven. Als de bedragen hetzelfde zijn als de voorgaande maanden kunt u ervoor kiezen dit niet te doen.

Jaaropgave 

De jaaropgave is jaarlijkse informatie voor de belastingdienst. Informatie over het loon en de inhoudingen worden hierin vermeld. Dit word opgemaakt in Januari van elk jaar. Dit geldt ook voor medewerkers waarbij geen loonheffing wordt ingehouden. Thuiswerkers en freelancers kunnen namelijk in delen van het jaar niet onder de loonbelasting vallen. Bij betalingen aan zelfstandige ondernemers is een opgave aan de belasting niet nodig. De volgende gegevens moet volgens de belastingdienst vermeldt staan in een jaaropgave:

 • Het loon dat de werknemer heeft ontvangen in het lopende kalenderjaar
 • De ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen.
 • Het sofinummer van de werknemer
 • Het loon voor der Zvw en de ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
 • Of er rekening is gehouden bij de loonbelasting/premie volksverzekeringen met de loonheffingskorting
 • Het totaalbedrag aan verrekende arbeidskorting

Een loonadministratie opzetten 

Zoals u boven heeft kunnen lezen is de loonadministratie een ingewikkelde administratie die veel tijd in beslag neemt, waardoor dit door ondernemers vaak als een ongewenste administratief onderdeel word gezien. De uitbesteding van uw loonadministratie is een perfect manier om de tijd in andere werkzaamheden te besteden.

  Wat is een loonadministratie? 

  Een loonadministratie bestaat uit verschillende documenten waarin diverse berekeningen verwerkt worden. Hierbijn kunt u denken aan loonstroken, de jaaropgave en de loonstaat. Deze documenten bevatten allemaal gegevens over de lonen van (u en) uw medewerkers. Deze documenten zijn vereist om het verschuldigde loon en belasting te berekenen. Andere zaken zoals de onkostenvergoeding en reisvergoeding komen ook in documenten in de loonadministratie. Net als de normale administratie, moet de loonadministratie zeven jaar bewaard worden.

  Bij een salarisadministratie is er sprake van algemene en bijzondere administratieve verplichtingen. De algemene administratieve verplichtingen betreft de loonstaat en de overige gegevens bij de loonadministratie. De overige gegevens bestaan uit alle gegevens over de werknemers die van belang zijn voor de controles van de belastingdienst. Dit zijn bijvoorbeeld het arbeidscontract, verlof- en ziektestaten, een kopie van het identiteitsbewijs en een opgaaf van gegevens voor de loonheffingen. Bijzondere administratieve verplichtingen betreffen vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen, loonbestanddelen, beschikkingen, verklaringen levenloopregelingen, afdrachtsverminderingen, vergoeidingen, verstrekkingen, terbeschikkingstellingen voor vervoer en andere officiele documenten.

  Het opzetten van een loonadministratie kan lastig zijn, omdat deze uit meerdere documenten bestaat en de berekeningen flink ingewikkeld kunnen zijn. Veel ondernemers laten hun loonadministratie dan ook over aan administratiekantoren zoals AVESTA. De voordelen van het uitbesteden van de personeelsadministratie is dat u gerust verder kan gaan met uw core-business. Wij van AVESTA zorgen voor alles dat komt kijken bij de loonadministratie. Dit betreft de jaaropgave, loonstaat en loonstroken van al uw werknemers. Het enige wat wij van u nodig hebben, zijn de documenten van uw werknemers zoals de id-kaart en de uren die uw werknemers gemaakt hebben. Een ander voordeel is dat uw zich niet hoeft te verdiepen in de wet- en regelgeving rondom de loonadministratie. Wij van AVESTA Tax & Finance zijn een gecertificeerd NOAB kantoor dat voldoet aan alle benodigdheden en kennis.