Privacy policy

Avesta Tax & Finance B.V. respecteert uw privacy. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • afhandeling van de door u aangevraagde dienst, informatie of publicatie
  • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen
  • samenstellen gebruikersstatistieken

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Met deze dienstverleners zijn de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor de hierboven beschreven doeleinden worden gebruikt. Daarbuiten zullen wij uw gegevens niet verspreiden aan derden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt, wanneer u dat niet wenst, eenvoudig in uw browser de instellingen aanpassen waardoor cookies niet meer opgeslagen worden en de historie gewist wordt.

Wijzigingen

AVESTA Tax & Finance B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons administratiekantoor.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avestafinance.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres.

Amersfoort, 07 februari 2018.